Badanie gruntu pod budowę

Badanie gruntu pod budowę domu jest usługą realizowaną przez wyspecjalizowane podmioty, której efektem jest dokumentacja geologiczna konkretnej nieruchomości. Po co zlecać badanie, gdy działka już jest kupiona, a dom znajduje się w końcowej fazie projektowania przez architektów?

To czas, kiedy można wprowadzić jeszcze zmiany w zakresie obiektu, aby mógł być posadowiony w konkretnym miejscu. Chodzi przede wszystkim o jakość gruntu, a także występowanie wód podziemnych. Wybudowanie domu w miejscu, które nie jest do tego geologicznie przygotowane, może spowodować uszkadzanie budynku podczas jego eksploatacji.

Najczęstszymi objawami, że grunt nie był odpowiedni do budowy, jest pękanie ścian, osuwanie się fundamentów czy zamakanie ścian zewnętrznych, w wyniku nasiąkania wodami gruntowymi. Można uniknąć tych problemów, zlecając przed rozpoczęciem inwestycji badanie gruntu pod budowę domu.

Analiza dokumentacji oraz badania terenowe odpowiedzą na kluczowe pytania o jakość i nośność gruntu oraz o poziom wód podziemnych. Dysponując tego rodzaju dokumentem, można zaprojektować odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne, aby wzniesiony budynek był odporny na osuwanie się czy podmakanie. W niektórych przypadkach może się także okazać, że posadowienie domu na wybranej działce wymaga przygotowania np. dodatkowych płyt czy palowania.

Badanie gruntu pod budowę, wykonane odpowiednio wcześnie, pozwala więc na uniknięcie niespodziewanych, często bardzo wysokich kosztów dodatkowych. Jeśli macie taką możliwość, warto je zlecić już na etapie wyboru działki, na której chcecie wybudować dom.

Udostępnij: